UKR

ARA

VN

GER

EN

KR

Tàu đổ bộ Tàu nạo vét kênh thành phố Hệ thống Spud Trạm tăng áp Thiết bị & Phụ kiện nạo vét
Tàu nạo vét kênh thành phố

Tàu nạo vét kênh

thành phố

Nó là một tàu nạo vét đổ bộ được tối ưu hóa cho công việc nạo vét trong khu vực nước ngọt hẹp. Trên đất liền, nó là một máy nạo vét tự hỗ trợ có thể được di chuyển đến mặt dưới của thân tàu và đến chân vịt phía dưới nước. Các tệp đính kèm khác nhau như xô rộng, xô cào và xô vỏ ngao cho phép làm việc hiệu quả trong các khu vực nhỏ.