UKR

ARA

VN

GER

EN

KR

Sản xuất thiết bị nạo vét Nạo vét thi công
Sản xuất thiết bị nạo vét

Nạo vét thi công

Trầm tích lắng đọng trong sông, hồ chứa, hồ chứa và đường thủy gây ô nhiễm nước và thiên tai bằng cách can thiệp vào dòng chảy của nước.
Tùy thuộc vào đặc điểm của địa hình và trầm tích, phương pháp nạo vét và thiết bị nạo vét được
lựa chọn để cải thiện chất lượng nước và ngăn ngừa thiên tai như lũ lụt, mưa lớn và hạn hán.

Vận chuyển trên một trailer

Tự tải-dỡ sử dụng spud thủy lực

Lưỡng cư Sâu bướm & cánh quạt

Nạo vét bơm Baekkun máy cắt

Nạo vét thùng đa năng để đào

Kiểm tra bởi KR (Đăng ký Hàn Quốc) thành viên của IACS(International Association of Classification Societies)

Công việc không có tời, dây cáp và tàu hỗ trợ